Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 1 en 2

SPELEN IS LEREN….VAN PROBEREN KUN JE LEREN!

Het spontane spel van jonge kinderen is de basis om tot actief leren te komen. Spelactiviteiten bevorderen de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taal-rekenontwikkeling en natuurlijk de motorische ontwikkeling. Het samenspelen en samenwerken is van groot belang.

We zorgen voor een fijne, veilige en aantrekkelijke leeromgeving voor het kind zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. We werken in kleine kringen voor adaptief onderwijs en de juiste zorg voor ieder kind.

In de kleutergroepen werken met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Ieder thema duurt 2 of 3 weken. Binnen de thema’s staat de uitbreiding van de woordenschat en het taalbegrip centraal. We werken met woordwebben, LOGO3000 en lezen elke dag interactief voor.

Het planbord staat centraal. Hierop is  d.m.v. afbeeldingen zichtbaar welke opdrachten er door de kinderen gemaakt moeten worden. Tijdens het spelen en werken werkt een groepje met de juf, de andere kinderen werken zelfstandig aan een opdracht of ontwikkelingsmateriaal. Op deze manier kan de juf de kinderen goed begeleiden op niveau. Voor de doorgaande lijn besteden we veel aandacht aan de taakaanpak, concentratie en goede luisterhouding van het kind.

De kinderen krijgen ook de gelegenheid om zelf te kiezen en te plannen in welke hoek en met wie ze gaan spelen.

Bij het onderwijsproces vinden we het belangrijk dat de ouders een grote rol spelen. We stimuleren dit door (thema)bijeenkomsten te organiseren, theaterochtenden te houden en spelinloop, waarbij u welkom bent in de klas van uw kind. Ook worden er diverse oudercontacten gehouden om u op de hoogte te houden over hoe het met uw kind gaat.

Er is intensief contact met de peuterspeelzaal die bij ons in school is gehuisvest is. Er vinden veel gezamenlijke activiteiten plaats