Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De groepen 5 t/m 8 zijn goed en voltallig gestart. We vinden het fijn om de kinderen weer gezond en wel terug te zien. De jaargroepen zitten i.v.m. Corona in een vast lokaal. De leerkrachten verplaatsen zich door de school. Ook hebben we dit jaar mogen beginnen met 2 nieuwe methodes: Blits en Kwink.
5 Keer per jaar wisselen we van thema bij Wereldoriëntatie. De bovenbouw is gestart met het project Nederland. In de middag beginnen de kinderen met een workshop. Dit kan zijn: Handvaardigheid, schaken, schrijven, tekenen, coöperatieve leervormen en muziek. En nog veel meer leuke, leerzame dingen.

Alle groepen hebben minimaal anderhalf uur gymnastiek met een sportleerkracht in de nieuwe gymzaal aan de Kolfstraat. Daarnaast hebben de groepen ook nog 1 keer per week sportles van een bewegingsagoog.

Twee oud-leerkrachten/directeuren geven op woensdag extra rekenlessen, daar waar nodig is.

Tekst toevoegen ...