Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Voor verlofaanvragen hanteren we de regels zoals die door de overheid zijn opgesteld. Dit betekent dat we slechts in een beperkt aantal gevallen extra verlof kunnen verlof. Extra verlof moet altijd worden aan gevraagd bij de directeur. Bij verlofaanvragen van meer dan 10 dagen of bij twijfelgevallen wordt er overlegd met de leerplichtambtenaar van de gemeente Dordrecht.  Extra verlof kunt u aanvragen door een formulier bij de directie te vragen of het formulier hier downloaden.