Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De Wereldwijzer is een kleurrijke school en  één van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA). Deze stichting ontleent haar waarden en normen uit het katholieke geloof en zijn traditie. Kern van deze traditie is dat ieder mens uniek en waardevol is en een eigen verantwoordelijk heeft voor zichzelf, anderen  en  voor de omgeving. Ook onze school is een gemeenschap waarin mensen elkaar treffen en zorgdragen voor elkaar. Hierbij zijn respect , openheid en rechtvaardigheid heel belangrijke waarden. Bij onze vieringen (Pasen en Kerst) speelt onze  traditie een belangrijke rol. Door  de  gemêleerde samenstelling  van onze populatie hebben wij ook oog voor  vieringen van andere geloofsovertuigingen en zorgen we ervoor dat onze leerlingen daaraan kunnen deelnemen. We zijn vooral op zoek naar wat ons bindt, onze school staat open voor iedereen die zich kan vinden  in deze visie.