Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Peuterspeelzaal/ Kinderopvang

In onze school is ook peuterspeelzaal  “De Praatjesmakers” gehuisvest.  Deze peuterspeelzaal is een onderdeel van SDK- kinderopvang. Praatjesmakers is een VVE-topgroep.

Buitenschoolse opvang.

Onze school kent op dit moment geen buitenschoolse opvang. Mocht u daar toch behoefte aan hebben, dan denken wij graag met u mee. De meest  voor de hand liggende stap is dan dat u contact opneemt met SKD-kinderopvang. Ook voor andere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij  het kantoorteam van SDK

Museumschool.

Sinds dit schooljaar is onze school "museumschool".  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met kunst en cultureel erfgoed uit hun directe omgeving.  Musea zij die plekken waar kunst en verhalen uit de geschiedenis tot leven komen en waar kinderen en volwassenen kennis kunnen maken met deze schatten uit het verleden.   De musea verzorgen niet alleen programma's in het museum, maar ook gastlessen in de klas. Elke groep heeft minimaal 1x per jaar een activiteit op locatie of op school. Via onze Nieuwsbrief en social school informeren wij de ouders of de activiteiten die in dit kader ondernomen worden.

Het Dordtse Leerplan.

Samen met nog 11 andere basisscholen in Dordrecht geven wij vorm aan het Dordtse Leerplan. ( DLP). In de onderwijsvisie van de gemeente Dordrecht is veel aandacht voor kinderen waarbij, door allerlei omstandigheden, de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Hierdoor hebben deze leerlingen niet de mogelijkheid om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Einddoel van dit DLP is dat alle leerlingen van deze elf scholen op den duur 5 uur extra onderwijstijd per week krijgen. In deze extra onderwijstijd wordt dan aandacht besteed aan activiteiten en onderwerpen waar de kinderen niet of minder mee in aanraking komen. Samen met de twee andere SKOBA-scholen (Don Bosco en Pius X) hebben we dit schooljaar gekozen voor een verlengde schooldag van een uur op maandag en donderdag. In dat uur worden door externe partners workshops gegeven over onderwerpen als beeldende kunst, dans, techniek, ICT (programmeren), bewegend leren en sociale vaardigheid.
Via onze Nieuwsflits en social schools houden wij de ouders op de hoogte van het DLP.