Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
De schakelklas is een naschools aanbod dat zich op onze school richt op leerlingen uit groep 2 die extra onderwijs op het gebied van taalontwikkeling krijgen. De thema's uit het reguliere aanbod zijn hierbij uitgangspunt.

Drie dagen in de week blijven de geselecteerde leerlingen langer op school om extra onderwijs te volgen. Om het aanbod nog aantrekkelijker te maken voor de leerlingen wordt kunsteducatie ( theater-muziek-dans) ingezet om de taalontwikkeling te stimuleren.
Door middel van theater, muziek en dans worden alle zintuigen ingezet bij het leren van nieuwe woorden. Er wordt een beroep gedaan gemaakt op de creativiteit, expressie en verbeelding van de leerlingen en zo beklijven de nieuwe woorden, samen met de reguliere lessen veel beter.

De leerkrachten van groep 2 benaderen de ouders van de kinderen waarvan zij denken dat deelname een meerwaarde kan betekeken. De schakelklas is niet verplicht, maar als een ouder ervoor kiest om zijn kind deel te laten nemen, gaan we ervan uit dat hij of zij ook steeds aanwezig is.