Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Visie

Aan de basis van deze missie liggen een aantal uitgangspunten die voor ons leidend zijn in hoe we ons onderwijs vorm willen geven:

  • Wij geloven dat elke leerkracht:

-vindt dat goed onderwijs de  kans van een kind op een succesvol leven vergroot;- 
  
-vindt dat kinderen het beste kunnen leren als ze een goede  relatie hebben met leerkrachten en andere volwassenen in  hun leven;
- een goede relatie wil hebben met leerlingen, hun ouders en hun collega’s

 

  • Wij geloven  dat elk kind:

 

- wil dat zijn ouders en leerkrachten trots op hem zijn;

 

-  nieuwe dingen wil leren en nieuwe vaardigheden en kennis wil verwerven;

 

- geaccepteerd wil worden als deel van een sociale groep.

 

  • Wij geloven dat ouders:

 

- trots willen zijn op hun kind;

 

-  hun kind een goede opleiding en de grootste kans op een mooi leven 

 

willen geven;

 

-een goede relatie met hun kind willen hebben.

 

Onze missie en visie komen samen in ons motto:

                         "Samen veilig en wijzer de wereld in"