Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Wij gaan ervan uit dat elk kind uniek is, met kwaliteiten en talenten die bij hem of haar passen en die we graag verder willen ontwikkelen. Dit betekent echter niet dat in ons aanbod  elk kind een eigen programma krijgt.
We focussen ons eerst op een aanbod dat past bij onze schoolpopulatie. Omdat we veel leerlingen hebben met een NT-2 achtergrond betekent dat dat we veel aandacht besteden aan taalverwerving. ( woordenschat, lezen, spelling, schakelklas etc.) Ook bij andere basisvaardigheden zoals bijv. rekenen-wiskunde speelt taal op onze school een belangrijke rol. Uiteraard kan er passend bij de groep of individuele leerling van het schoolaanbod worden afgeweken. Maar dat proberen we vooral in de onderbouw zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze manier stimuleren we  groepsleren en samenwerkend gedrag. In ons ondersteuningsdocument wordt dit verder uitgewerkt.