Kom kijken!

Lijkt IKC de Wereldwijzer u een fijne plek voor uw kind? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

School

Iedere eerste donderdagochtend van de maand leiden we u graag rond in ons Integraal Kindcentrum.

E-mail: Leny Tholhuijsen
Telefoon: 078-6142561

Voorschool & Kinderopvang

E-mail: SDK kinderopvang
Telefoon: 078-6226199

Aanmelden

donderdag 14 september

Welkom op school!

18.30-19.30 uur infoavond iPad gr. 1 t/m 8

Complete kalender

Openingstijden

IKC de Wereldwijzer is iedere dag open van 7.00 - 18.00 uur.

Overzicht tijden

School

Onze basisschool de Wereldwijzer werkt volgens de principes van ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’. Dit is een nieuw onderwijsconcept dat kinderen, via moderne leermethoden, stimuleert om hun talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor de wereld van morgen. Coaches, vakspecialisten, familiegroepen, flexibele schooltijden, instructielessen, workshops, ateliers, stilteplein en elk kind een iPad maken onderdeel uit van dit nieuwe onderwijsconcept.

Natuurlijk is er veel aandacht voor rekenen en taal, maar daarnaast nemen gym, muziek en drama een belangrijke plaats in. Met de methode ‘Rots & Water’ leren we kinderen om op een goede manier voor zichzelf op te komen, maar ook respect te hebben voor de ander. Dit helpt pesten te voorkomen en te stoppen.

Onze flexibele schooltijden geven ruime mogelijkheden om kinderen onderwijs op maat te geven en bieden u meer ruimte bij het brengen en halen van uw kind.

Na de basisschool niet alleen slimmer
maar ook wijzer de wereld in!

De Wereldwijzer bereidt kinderen voor op de toekomst met de middelen van vandaag, gericht op hun individuele talenten en mogelijkheden.

De Wereldwijzer heette tot juni 2016 Mariaschool Nieuwe Stijl. ‘Nieuwe Stijl’ werd per augustus 2015 aan de naam toegevoegd om aan te geven dat er veel veranderd was. De school was gestart met een nieuw onderwijsconcept ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’. De behoefte ontstond om op zoek te gaan naar een naam passend bij het concept en passend bij de missie:

De Wereldwijzer bereidt kinderen voor op de toekomst, met de middelen van vandaag, gericht op hun individuele talenten en mogelijkheden.

10 beloften aan het kind

Wij beloven:

  1. Goed te kijken hoe jij  het beste leert; als je zegt wat je wilt leren zullen we goed naar je luisteren;
  2. Je te helpen goede vragen te stellen;
  3. Je te helpen ontdekken wat je talenten zijn en nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent;
  4. Je steeds uit te dagen om ook moeilijkere dingen te proberen en nieuwe dingen te leren;
  5. Dat jij zoveel mogelijk zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; als dat nodig is, helpen we je  daarbij;
  6. Ons uiterste best te doen om te voorkomen dat je gepest wordt; natuurlijk hoort daarbij dat je zelf ook niet pest;
  7. Je te leren hoe je goed kunt omgaan en samenwerken met anderen;
  8. Steeds de nieuwste techniek te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen;
  9. Je te leren om je fantasie te gebruiken om betere ideeën te bedenken en mooiere dingen te kunnen maken;
  10. Dat we er alles aan zullen doen dat je met plezier zult terugkijken op je tijd bij ons op school.

Zo ben je goed voorbereid op je volgende school en je verdere leven!

Een dag
 op de Wereldwijzer

8.00: De kinderen kunnen kiezen uit stilteplein, leesatelier, taalatelier of sport.

9.00: De kinderen gaan naar hun familiegroep. Een familiegroep bestaat uit ongeveer 25 kinderen met een maximaal leeftijdsverschil van 4 jaar. Dit uur is o.a. bedoeld om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, introductie van een nieuw thema, vieren van verjaardagen, woordenschat en Rots & Waterlessen.

10.00: De kinderen halen hun persoonlijke instructie op bij een vakspecialist in o.a. het taalatelier, rekenatelier en wereldatelier. Ze werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

12.00: De kinderen gaan lunchen en buitenspelen met hun familiegroep.

13.00: De kinderen kunnen kiezen uit een keur van workshops en activiteiten of oefenen zelfstandig lesstof op het stilteplein. Ze doen daar dagelijks onder meer 60 reken- en 60 taaloefeningen.

13.45: De dag wordt afgesloten in de familiegroep.

14.00 tot 15.00: De kinderen kunnen kiezen uit stilteplein, leesatelier, taalatelier of sport.

Schoolgids

Download hier de schoolgids: Schoolgids IKC de Wereldwijzer 2018-2019

Kalender

Download hier de kalender: IKC de Wereldwijzer – Schoolkalender 2019-2020

Volg ons ook op Facebook!

Wil je niets missen? Kijk op onze facebook-pagina voor alle foto’s en nieuwtjes.

IKC Facebook