Kom kijken!

Lijkt IKC de Wereldwijzer u een fijne plek voor uw kind? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

School

Iedere eerste donderdagochtend van de maand leiden we u graag rond in ons Integraal Kindcentrum.

E-mail: Leny Tholhuijsen
Telefoon: 078-6142561

Voorschool & Kinderopvang

E-mail: SDK kinderopvang
Telefoon: 078-6226199

Aanmelden

donderdag 14 september

Welkom op school!

18.30-19.30 uur infoavond iPad gr. 1 t/m 8

Complete kalender

Openingstijden

IKC de Wereldwijzer is iedere dag open van 7.00 - 18.00 uur.

Overzicht tijden

Geschiedenis

Rond 1625 was de Bleyenhoek een leuke wijk met mooie huisjes. Na de Tachtigjarige Oorlog werd het een beetje rommelig. Er werd overal wat gebouwd, zelfs in de achtertuinen. Eind achttiende eeuw ging het minder goed met de bewoners, de handel en nijverheid gingen een slechte tijd tegemoet.De bewoners van de wijk waren voornamelijk schippers, schippersknechten en arbeiders. De wijk verloederde nog meer toen Dordrecht niet meer zo’n grote rol speelde in de scheepvaart.

Binnengrachtje achter de Heer Heymansuysstraat, rond 1830.

In 1920 werd begonnen met sloop van de huizen in de wijk en in 1930 kwam er nieuwbouw. Later zijn zelfs panden gesloopt die men eerst wilde bewaren vanwege de oudheidkundige waarde.
In 1974 is er weer nieuwbouw gekomen, waarvan een deel in 1998 alweer is afgebroken. Tegenwoordig wonen er in de wijk veel mensen die van oorsprong uit Turkije, Marokko, Suriname of een ander land komen.

De Mariaschool werd 145 jaar geleden gesticht door de Zusters van Amersfoort. In 1856 is de Mariaschool begonnen als bewaarplaats en naaischool voor meisjes en in 1858 werd zij een echte leerschool voor meisjes. Het eerste hoofd was de eerwaarde zuster Clemence Schellart. Zij kreeg 16 opvolgsters. In 1964 werden er ook jongens als leerling toegelaten en in 1970 vertrok de laatste zuster die schoolhoofd was, zuster Humiliata van Leeuwen.

Een foto van een diploma uit 1939 van iemand die op de Mariaschool heeft gezeten.

Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en eind jaren tachtig is er dan ook nieuwbouw gekomen. Het nieuwe gebouw bleek al snel te klein. In 1993 is er al een deel aangebouwd met twee extra lokalen.

In 2005 is er weer een grote verbouwing geweest, waardoor de school bijna twee keer zo groot werd.

In 2013 is het 100 jarig bestaan van de school gevierd onder het motto: Mariaschool stokoud en nog steeds springlevend.  In augustus 2015 start de Mariaschool met een nieuw onderwijsconcept: onderwijs voor een nieuwe tijd. Achter de naam Mariaschool kwam de toevoeging ‘Nieuwe Stijl’ om aan te geven dat de school sterk in ontwikkeling is. “De Mariaschool maakt kinderen niet alleen slimmer maar ook wijzer”, zongen we. Bij een school in een nieuwe tijd hoort ook een naam van deze tijd. Op 1 juni 2016 is de nieuwe naam ‘Basisschool de Wereldwijzer’ in gebruik genomen.

Volg ons ook op Facebook!

Wil je niets missen? Kijk op onze facebook-pagina voor alle foto’s en nieuwtjes.

IKC Facebook