Kom kijken!

Lijkt IKC de Wereldwijzer u een fijne plek voor uw kind? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

School

Iedere eerste donderdagochtend van de maand leiden we u graag rond in ons Integraal Kindcentrum.

E-mail: Leny Tholhuijsen
Telefoon: 078-6142561

Voorschool & Kinderopvang

E-mail: SDK kinderopvang
Telefoon: 078-6226199

Aanmelden

donderdag 14 september

Welkom op school!

18.30-19.30 uur infoavond iPad gr. 1 t/m 8

Complete kalender

Openingstijden

IKC de Wereldwijzer is iedere dag open van 7.00 - 18.00 uur.

Overzicht tijden

Medium setting Auris

Je kind gaat naar school. Het wil vast graag leren lezen en met alle lessen meedoen. Soms gaat dat niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld doordat je kind niet goed hoort wat de juf zegt. Of omdat het niet begrijpt wat de meester of de andere kinderen bedoelen, of omdat je niet zo goed kunt spreken, of omdat je het moeilijk vindt om je in taal uit te drukken. Auris zorgt er samen met de leerkracht voor dat je kind de lessen goed kan volgen. En ondersteunt de school om uw kind Passend Onderwijs te geven. Je kind voelt zich weer prettig op school.

Woensdag 28 oktober 2015 ondertekenden de Wereldwijzer en Auris een projectplan voor een intensieve samenwerking.

De Wereldwijzer, het samenwerkingsverband Dordrecht en Auris werkten al langere tijd samen. Het projectplan intensiveert deze samenwerking. Het plan gaat over het bieden van een medium setting bij de Wereldwijzer. Conform de wet op Passend Onderwijs gaan leerlingen zoveel mogelijk naar een reguliere school. Leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms extra ondersteuning nodig. Auris biedt die ondersteuning aan leerlingen en leerkrachten. Een medium setting houdt in dat meerdere leerlingen met ongeveer dezelfde ondersteuningsbehoeften op de Wereldwijzer deze ondersteuning van Auris krijgen.

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd.

Elke leeftijd vraagt om een eigen aanpak. Kinderen van 0 tot 4 jaar ontdekken nog maar net de taal. Daarna gaan ze naar de basisschool of het voortgezet onderwijs. Ze zijn dan volop bezig met leren en de wereld ontdekken. En als je als kind minder goed hoort of niet zo taalvaardig bent, kun je tegen allerlei problemen aanlopen.

Auris helpt om die problemen te voorkomen en op te lossen.

Auris is er ook voor professionals. Voor de mensen dus die met deze leeftijdsgroepen werken. De medewerkers van Auris hebben veel kennis over problemen rond communicatie: horen, spreken en taal. Die kennis willen ze graag delen. Auris ondersteunt en begeleidt professionals en organiseert het hele jaar door cursussen en binnen de medium setting volgen de leerkrachten enkele workshops gericht op TOS..

Voordelen van een medium setting:

  • Leerlingen cluster 2 (dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis) kunnen in een vroeg(er) stadium instromen op de reguliere school;
  • Daar werken leerkracht, Auris leerkracht en een Auris medewerker met logopedische kennis samen om leerlingen te ondersteunen;
  • De ondersteuning vindt plaats in de groep dichtbij de leerling en leerkracht;
  • Medewerkers van Auris zijn meerdere dagdelen op school aanwezig en bereikbaar;
  • Door duurzame inzet wordt de reguliere school deskundiger in het bieden van onderwijs aan dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis;
  • Leerlingen met lichte onderwijsarrangementen profiteren mee van de frequente aanwezigheid van de Auris medewerkers;
  • Andere (niet gearrangeerde) leerlingen kunnen meeprofiteren van de ondersteuning die Auris biedt;
  • Doordat er meerdere cluster 2 leerlingen zijn, is er de mogelijkheid voor “lotgenotencontact”;
  • Kinderen met en zonder een beperking ondersteunen elkaar.

dsc_0027

Volg ons ook op Facebook!

Wil je niets missen? Kijk op onze facebook-pagina voor alle foto’s en nieuwtjes.

IKC Facebook