Kom kijken!

Lijkt IKC de Wereldwijzer u een fijne plek voor uw kind? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

School

Iedere eerste donderdagochtend van de maand leiden we u graag rond in ons Integraal Kindcentrum.

E-mail: Leny Tholhuijsen
Telefoon: 078-6142561

Voorschool & Kinderopvang

E-mail: SDK kinderopvang
Telefoon: 078-6226199

Aanmelden

donderdag 14 september

Welkom op school!

18.30-19.30 uur infoavond iPad gr. 1 t/m 8

Complete kalender

Openingstijden

IKC de Wereldwijzer is iedere dag open van 7.00 - 18.00 uur.

Overzicht tijden

Ouderbetrokkenheid

Thuis en school zijn de belangrijkste leefmilieus van een kind. Als ouder doe je dagelijks je ervaringen op met je kind. De ouder weet dus veel over het karakter, de ontwikkeling en de beste aanpak van het kind.

Leerkrachten maken het kind ook een groot deel van de dag mee en zien van het kind vooral de ontwikkeling op het gebied van leren en het gedrag in de groep. Voor de Wereldwijzer is het belangrijk deze ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarmee kunnen we gezamenlijk de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk stimuleren en begeleiden. Vijf keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een coachgesprek. Hier neemt u, uw kind en de coach aan deel. Samen kijken we hoe de ontwikkeling van uw kind in de voorgaande periode is verlopen. We kijken ook vooruit en spreken af waar uw kind, de leerkracht en u de komende periode aan gaan werken.

Ouders en verzorgers zijn van harte welkom en betrekken we zoveel mogelijk bij de school.We respecteren verschillen in cultuur en schenken aandacht aan feesten uit andere culturen. We vieren onder andere Kerstfeest, Kinderfeest, Carnaval, Sinterklaas en we brengen Palmpasenstokken bij zieke mensen. Er is betrokkenheid; er wordt over belangrijke gebeurtenissen in elkaars leven gesproken.

De Mariaschool organiseert daarnaast:

 • een informatieavond aan het begin van het schooljaar bij de familiegroepcoach,
 • informatiebijeenkomsten over onderwijsprogramma’s,
 • Informatieavonden, waarbij actuele zaken van de school worden gepresenteerd,
 • speciale ouderavonden, zoals de infoavond over het VO voor gr.7 en 8,
 • een afscheidsavond van groep 8,
 • wekelijkse bijeenkomsten rond de Verteltas (ouderacademie),
 • VVE thuis voor de ouders van peuters en kleuters,
 • Overstap bijeenkomsten voor de ouders van groep 3,
 • Muziek op Schoot voor de peuters en hun ouders,
 • theaterochtenden,
 • op verzoek bijeenkomsten voor ‘vaders in de Mariaschool’,
 • periodieke bijeenkomsten met leesprogramma’s, zoals boekenpret voor de moeders van de kleuters en de peuters,
 • opvoedingsondersteuning in samenwerking met Schoolmaatschappelijk Werk,
 • cursussen voor moeders die gegeven worden door het Da Vinci college,
 • cursussen en info gegeven door de GGD zoals ‘Gezonde voeding’ (schoolgruiten) en ‘Bewegen’,
 • een schoolreis voor de leerlingen,
 • elk jaar een sportdag, waarbij veel ouders en oud-leerlingen helpen,
 • computercursus,
 • zaaien en oogsten van groente en fruit in hele grote bloempotten,
 • in samenwerking met de ouders deelnemen aan de avondvierdaagse.

Wij gaan ervan uit dat ouders kiezen voor onze school, omdat zij zich kunnen vinden:

 • in onze manier van onderwijs geven,
 • in onze normen en waarden, vastgelegd in onze reglementen,
 • in de manier waarop we met de kinderen omgaan,
 • in onze zorg voor kinderen,
 • in de hulp die wij als school kunnen bieden bij de opvoeding.

Wij verwachten van de ouders dat zij contact met de school opnemen als ze zich zorgen maken. De school staat daar voor open. We proberen ouders te stimuleren dat op tijd te doen en niet te wachten tot dat een probleem heel groot is geworden. De eerste stap is het contact met de leraar/lerares. Lukt dat niet, dan neemt de ouder contact op met de directie.

De ouderacademie

De Ouderacademie is een (veilige) lesplaats voor ouders van IKC de Wereldwijzer.De Ouderacademie is een gezellige ruimte in de school waar ouders op elk moment van de dag terecht kunnen en waar altijd de koffie klaar staat. Twee ochtenden in de week is er een ouder die optreedt als gastvrouw. In de ouderacademie kunnen de ouders gebruik maken van de computers en een SMART-bord. Ouders worden nadrukkelijk individueel uitgenodigd om deel te nemen aanverschillende cursussen en bijeenkomsten. Er is een aanbod op alle dagen van de week. Door het jaar heen zijn de activiteiten over verschillende dagen verdeeld. Er wordt informatie gegeven en lesgegeven in de ouderacademie door leerkrachten van de Wereldwijzer, leerkrachten vanuit het Da Vinci College, ToBe en door mensen die op uitnodiging hun kennis en kunde willen overdragen. Gedurende het hele schooljaar kunnen ouders deelnemen aan:

 • werken aan de Verteltas / Leven in twee culturen,
 • Nederlands als tweede taal,
 • computercursus,
 • VVE-thuis voor ouders van peuters/kleuters,
 • overstap voor ouders van kinderen van groep 3,
 • Stap – Door voor ouders van groep 4,
 • De Beweegtas voor ouders en kinderen van groep 6,
 • voorlezen en vertellen,
 • omgaan met pubers, bijvoorbeeld begeleiding bij het huiswerk,
 • gezonde voeding en bewegen,
 • Peuterspreekuur,
 • algemene koffieochtenden, met soms een spreker en
 • indien er behoefte aan is koffiemiddagen voor vaders, met soms een spreker.

Een spreker kan zijn: een verpleegkundige van de GGD, iemand van SMW (School Maatschappelijk Werk) of iemand van een bepaalde stichting. De verschillende competenties van de ouders en hun ontwikkeling daarin zijn het uitgangspunt voor de afstemming van ons aanbod. Ouders komen ook zelf met hun ideeën en de school zoekt met de ouders naar mogelijkheden tot cursus, opleiding en verdere ontwikkeling.

Op de ouderkalender kunnen ouders zien wanneer er een activiteit of cursus in de ouderacademie is. Het aanbod van de ouderacademie stemmen wij tevens af met het wijkaanbod in het buurthuis.

 

Volg ons ook op Facebook!

Wil je niets missen? Kijk op onze facebook-pagina voor alle foto’s en nieuwtjes.

IKC Facebook