Kom kijken!

Lijkt IKC de Wereldwijzer u een fijne plek voor uw kind? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

School

Iedere eerste donderdagochtend van de maand leiden we u graag rond in ons Integraal Kindcentrum.

E-mail: Leny Tholhuijsen
Telefoon: 078-6142561

Voorschool & Kinderopvang

E-mail: SDK kinderopvang
Telefoon: 078-6226199

Aanmelden

donderdag 14 september

Welkom op school!

18.30-19.30 uur infoavond iPad gr. 1 t/m 8

Complete kalender

Openingstijden

IKC de Wereldwijzer is iedere dag open van 7.00 - 18.00 uur.

Overzicht tijden

Voorschool

Op de Voorschool bereiden we uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Veel aandacht gaat hierbij uit naar taalontwikkeling. Uw kind(eren) spelen op vaste dagdelen in een veilige en uitdagende omgeving. Dit gebeurt onder leiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerkster. Uiteraard altijd op een speelse, liefdevolle en vakkundige manier.

Piramide 

Op de Wereldwijzer werken we vanaf de 2 jarige peuters met de Piramide-methode. Piramide staat voor onderwijs aan kinderen tot en met zes jaar. De methode geeft de kinderen een sterke pedagogische basis, een krachtige leeromgeving en stimuleert de totale ontwikkeling. Piramide geeft de kinderen de ruimte om zelfstandig te spelen, te werken en te leren. De leerkracht en leidster begeleiden de kinderen en stimuleren hun ontwikkeling. Samen met de kinderen worden thema’s en onderwerpen uitgewerkt en nieuwe woorden en begrippen aangeleerd. De kinderen krijgen volop de gelegenheid het geleerde zelf te verwerken in de hoeken, met ontwikkelingsmateriaal en met opdrachten. Alle belangrijke ontwikkelingsgebieden krijgen op onze school expliciet aandacht:

 • sociaal- emotionele ontwikkeling;
 • persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid;
 • motorische ontwikkeling;
 • creatieve ontwikkeling;
 • ontwikkeling van de waarneming;
 • taalontwikkeling en voorbereiding op het lezen;
 • denkontwikkeling en voorbereiding op het rekenen en
 • oriëntatie op ruimte en tijd.

Aan deze acht ontwikkelingsgebieden wordt in de peutergroepen en in de groepen één en twee gewerkt in een krachtige leeromgeving. De lokalen zijn zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden terug te vinden zijn in de verschillende hoeken. Een aantal voorbeelden van deze hoeken zijn: ontdekhoek, taalhoek, huishoek, bouwhoek en knutselhoek. Deze hoeken worden iedere drie weken aangepast aan een nieuw thema.

Blijkt uit observaties en de toetsuitslagen dat kinderen extra hulp nodig hebben, dan krijgen ze tutoring. Dit is individuele hulp die gegeven wordt door een speciaal opgeleide leidster of leerkracht. De tutoring is preventief. De tutor bereidt het kind voor op een groepsexploratie. Het kind heeft dan meer kans mee te kunnen doen met de andere kinderen.

Het zelfvertrouwen wordt vergroot. Hierdoor kan een positieve spiraal ontstaan en kunnen faalervaringen succeservaringen worden. De methode houdt rekening met pientere leerlingen.

De ouderbetrokkenheid binnen de Piramide-groepen is groot, mede dankzij de verschillende ouderactiviteiten:

 • Op onze school is er bij de Piramide- peutergroepen elke ochtend spelinloop. Ouders spelen dan 10 minuten met hun kind in de groep.
 • De kinderen krijgen een themaboekje mee naar huis. Hierin staan de belangrijkste woorden en begrippen, boeken, versjes en ideeën rondom het nieuwe thema.
 • Aan het eind van ieder blok is er een theaterochtend. Alle ouders worden in het jaar een keer persoonlijk uitgenodigd om te komen kijken naar wat de kinderen geleerd hebben rondom het thema.

Kom eens langs!

Het plezier van kinderen staat voor ons op nummer één. Ieder kind heeft van nature de drang om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Wij bieden hen een kansrijke speelomgeving. Ons motto daarbij is: elke dag een belevenis rijker! U bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking op onze locatie. Bel 078 6226199 of bezoek onze website voor meer informatie.

U kunt bij ons terecht voor dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Volg ons ook op Facebook!

Wil je niets missen? Kijk op onze facebook-pagina voor alle foto’s en nieuwtjes.

IKC Facebook